Two Hours Of Sosotlyneesty In Just Two Calories. - Get A Load Of This

staket

Vad innebär ordet staket för dig? Det är ett, symboliskt sett, ganska laddat ord, kan man säga. Staket kan dels sättas i samband med förbud av olika slag, ungefär som begreppet röd tejp. Dels kan det tolkas högst bokstavligt, som när man behöver sätta upp ett staket runtomkring tomten. Vita trästaket används ofta som en metafor för medelklassens boende. De bor ju alla bakom dessa vita trästaket i sina typiska villor med sina 1,8 barn, en hund, en katt och en medelssvenssonbil eller två. För mig betyder staket lite olika saker beroende på sammanhanget.