Two Hours Of Sosotlyneesty In Just Two Calories. - Get A Load Of This

Nya tekniker

Kan man se till att uppfinna nya tekniker som ersätter dom gamla och som gör att man sparar mer på miljön? Det är möjligt och det har också visats i samband med vad man åstadkommit inom blästring. Där har man kommit på att man kan, istället för med glas och metall, kunna blästra med hjälp av torris, så kallad torr-is blästring. Dom enda restprodukterna av denna metod är koldioxid och resterna från själva materialet som blästras. Detta är ju fantastiskt då man nu ser hur det hela går framåt verkligen.